Hangi alan adlarını alabiliriz?

Kaydedebileceğiniz alan adları şunlardan biriyle bitmelidir:

.asia ,.be ,.biz ,.ca ,.cc ,.de ,.es ,.eu ,.me ,.mobi ,.name ,.nl ,.org ,.tel ,.tv ,.us ,.ws ,.asn.au ,.com.au ,.id.au ,.net.au ,.org.au ,.at ,.ch ,.com.mx ,.dk ,.fr ,.it ,.li ,.mx ,.bz ,.info ,.cn ,.com.cn ,.net.cn ,.org.cn ,.co ,.com.co ,.net.co ,.nom.co ,.co.in ,.firm.in ,.gen.in ,.in ,.ind.in ,.net.in ,.org.in ,.co.uk ,.ltd.uk ,.me.uk ,.net.uk ,.org.uk ,.plc.uk ,.com ,.net, .tr, .xxx

Bunların hepsi, her alan adında kaydedilemeyebilir - ülkelere has alan adları, mesela  .EU,  .UK, .IN  gibi farklı alan adlarının farklı kayıt gereksinimleri vardır. Bunları öğrenmek için lütfen bizimle temasa geçiniz.

.TR Kayıtları

.TR ile biten alan adlarını kaydederken bize çoğu zaman çeşitli belgeler gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:

 1. Kayıt Formu (buradan indirebilirsiniz)
 2. Alacağınız alan adının türüne göre, bunlardan BİR TANESİ:

.COM.TR başvuruları için:

 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

 • (.com.tr haricindeki .TR li alan adları için gereken belgeler için bizimle temasa geçiniz, zira çok değişiklik göstermektedir.)

  • 12 Users Found This Useful
  Was this answer helpful?

  Related Articles

  What is a Domain?

  Domain Name: It is the process of keeping the name of your company or organization and its...

  How to transfer a domain name?

  It is much safer to transfer your domain name to a company that has been in operation for over 30...

  DNS Nedir, DNS ayarlarım nasıl olmalıdır?

  DNS, ya da Domain Name Server, sizin alan adınızın hangi bilgisayarda barındığını, hangi...

  Yeni bir alan adı aldım, bunu olan barındırmama nasıl ekleyebilirim?

  S) Yeni bir alan adı aldım, bunu olan barındırmama nasıl ekleyebilirim? Yani hangisini yazarlarsa...

  Alan adımızın süresini uzattım, ancak hala kapalı görünüyor

  Kapanan bir alan adının süresini uzatmak, hemen sonuç vermeyen bir işlemdir. Bunun sebebi, TTNET...

  Powered by WHMCompleteSolution